Sunn med staten

Med statlige kroner skal fett og sukker fordrives. Forebyggende helsearbeid er et av regjeringens satsingsområder.