Brende opprørt over britene

Miljøvernminister Børge Brende (H) er opprørt over at britene ikke vil lagre det radioaktive avfallet fra Sellafield på land.