Kirkeutvalg innstiller på skille fra staten

Kirkerådets kirke/stat-utvalg går inn for at dagens statskirkeordning blir erstattet med en ny kirkeordning der kirkens medlemmer selv tar ansvar for kirkens styring og økonomi.