SV vil stille flere krav til innvandrere

Sosialistisk Venstreparti (SV) ønsker å skjerpe kravene til innvandrere og foreslår blant annet obligatorisk introduksjonsprogram for alle som kommer til Norge.