Bisper mot radioaktive utslipp

Fungerende Bjørgvin-biskop Ørnulf Elseth skrev tirsdag under et opprop mot Sellafield-anlegget i Storbritannia.