Små merke for små tuberkuløse

Send julekorta dine vidare. Og du rekkjer ei hand til norske born ramma av tuberkulose. Sjukdommen som ikkje ville døy likevel.