Jul i dansk varetekt for nordmann

En 58 år gammel nordmann må tilbringe julen i varetektsfengsel i Horsens i Danmark.