Vil gå gjennom loven på ny

Det blir trolig flertall i Stortinget for en ny gjennomgang av lover og forskrifter som er knyttet til kjønnsbasert forfølgelse.