Vil gjøre det lettere for menn å teste om de er fedre

Ifølge barneloven kan en mann ikke få testet om han er far til et barn uten å få tillatelse fra moren. Nå ønsker likestillingsombud Kristin Mile et regelverk som gjør det lettere for menn å få tatt en farskapstest.