Konfliktfylt Ringeriksbane

Jernbaneverket tilrår den mest konfliktfylte traséen for Ringeriksbanen. Lokale krefter rustar til kamp.