Deler av Norskehavet olje-vernes

Deler av Norskehavet fra Møre og nordover må vernes varig mot petroleumsaktivitet.