Åpner for utenlandske skip på norskekysten

Regjeringen dropper kravet om arbeids— og oppholdstillatelse for utenlandske sjøfolk på arbeid i Norge.