- Normans «representasjon» ikkje lovleg

Opposisjonen på Stortinget meiner statsråd Victor D. Norman ikkje har rett til representasjon i ei rad av dei middagane han har halde. Ein samla kontrollkomite krev svar frå statsministeren.