Kloster rett på sak i bygdestriden

Aksel Kloster går i si nye bok direkte inn i indre/ytre-striden som har ridd Kvinnherad som ei mare i 40 år. Han tek eit oppgjer med ei rekkje «krigshissarar».