Trolig tiltale etter dyretragedie i Oppland

På en gård i Sør-Fron i Oppland er det funnet 15 selvdøde kyr, ungdyr og kalver.