Foreslår én nestleder

Helge Kolstad i Østfold Arbeiderparti har foreslått at at det ikke lenger skal være to nestledere i Arbeiderpartiet. Får dette forslaget flertall blir nestlederstriden avblåst i kveld.