Rekordstort strømforbruk

Mellom klokka 8 og 9 mandag morgen vil det norske strømforbruket nå grensen for hva nettet tåler.