Ønsker seg skuddsikre biler

Skuddsikre biler har vært et av Politiets Fellesforbund ønske overfor myndighetene i flere år. Leder i forbundet, Arne Johannessen, mener at sikkerheten for politifolk ikke er tilstrekkelig i dag.