• FOTO: Bjelland, Håvard

- Skandaløs behandling

Ein ny norsk rapport feiar tvilen rundt Golfkrig-sjukdom til sides, etter 20 års kamp vert skadde veteranar trudd.