— Jeg har stor tro på at regjeringen etter terrorrettssaken setter ned et utvalg for å vurdere lovverket på dette området, og i hvilken grad psykisk syke personer kan gjøres ansvarlige for sine handlinger, sier Langbach til NTB.

Domstoladministrasjonen er den administrative overbygningen for alle landets domstoler.

Tilregnelig eller ikke?

Rettssaken mot Anders Behring Breivik vil i stor grad handle om han er tilregnelig eller utilregnelig, der forskjellige eksperter står mot hverandre.

— Domstolene må pent forholde seg til lover og regler gitt av lovgiverne, Stortinget. Men terrorrettssaken har lagt virkeligheten på strekk. Da er det naturlig å se på lover og regler en gang til, sier Langbach.

Han viser til at verken hensynet til offeret eller samfunnets reaksjon ble løftet fram i forarbeidene til det eksisterende lovverket.

Nye diagnoser

Det har lenge vært en forståelse for at gale mennesker ikke kan dømmes på samme måte som friske. Men Langbach viser til at psykiatrien har utviklet seg mye de siste tiårene.

— Vi har fått en rekke nye diagnoser som kan gi fritak for straff. En person som i dag fritas for straff på grunn av psykoser, ville kanskje blitt dømt for 30-40 år siden, sier Langbach.

En ny vurdering av eventuelt straffansvar for psykisk syke bør også se på de sakkyndiges rolle i rettssakene, sier Langbach.

— Lovgiverne har gitt fagekspertisen stor makt i slike saker. Det har begrenset handlingsrommet for domstolene. Lovgiverne må avgjøre om det fortsatt skal være slik, sier Langbach.