• OPPSUMMERING: Som vanlig kom det ikke de store nyhetene på et slikt arrangement, der det viktigste for Stoltenberg er å summere opp siste halvår, og se frem mot det neste. FOTO: HÅVARD BJELLAND

Svarte avslappet om smørkrisen