• (1/2)
    FORVIRRING: Justisminister Grete Faremo mener PST-sjef Janne Kristiansen har bidratt til forvirring. Nå ber hun om ytterligere informasjon. FOTO: Bj rnflaten, Thomas

PST-sjefen redegjør fredag

PST-sjef Janne Kristiansen skal fredag orientere pressen om PSTs befatning med antiterrorprosjekt Global Shield.