- Herre, denne dag er svart

Vi kan ikke tillate at fremtiden og troen på den blir tatt fra oss, sa biskop Laila Riksaasen Dahl under minnegudstjenesten for de døde etter Utøya-massakren.