Unik video av terroren

Johan Christian Tandberg tok seg inn i regjeringsbyggene og filmet med mobiltelefonen like etter at bomben gikk av.