Larvik fikk for eksempel 460.000 kroner — uten å ha et eneste offer eller etterlatt i sin kommune. Pårørende og etterlatte spør seg nå hva pengene er brukt til. Ordfører Rune Høiseth (Ap) kan ikke svare på stående fot.

— I etterkant skal jeg innrømme at vi burde ha vært mer påpasselige og dokumentert dette beløpet krone for krone. Men når en kommune får skjønnsmidler fra Fylkesmannen går midlene inn i den store potten. Dette er ikke øremerkede midler som er rapporteringspliktige, sier han til NTB.

Høiseth medgir at kommunen kunne ha sendt pengene tilbake slik at de ble brukt et sted der det var større behov for dem.

— Det ble ikke gjort. Dessverre kan jeg si nå i etterkant. Det var ikke noe tema, sier Høiseth.

Han understreker at kommunen hadde flere indirekte berørte og at kriseteamet ble nedsatt som forebyggende tiltak etter 22. juli. Kommunen har også gjennomført flere markeringer i etterkant.

Ny asfalt

Opplysningene kom fram under 22. juli-høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité tirsdag. Representanter for Støttegruppen etter 22. juli fortalte at de uten resultat har prøvd å få innsyn i hvordan skjønnsmidlene er brukt.

— Noen brukte pengene på ny asfalt, sa Elke-Maria Bunk i Støttegruppen. Hun fortalte at 50 millioner kroner er utbetalt til norske kommuner - etter at de forskjellige hjelpetilbudene er lagt ned.

Beate Vatndal som mistet datteren sin på Utøya, påpekte at den psykososiale oppfølgingen varierer sterkt fra kommune til kommune. Mange opplever oppfølgingen som høyst mangelfull. Støttegruppa etterlyser nå en uavhengig kontroll av skjønnsmidlene som er utbetalt.

- Traff ikke

For å sikre de etterlatte og overlevende etter 22. juli psykisk oppfølging etter terrorangrepet, delte staten ut ekstra penger som skjønnsmidler. En slik tildeling følger folketallet i kommunen, og mange kommuner uten noen berørte i det hele tatt fikk midler de ikke hadde noen brukere til.

— Det er ikke tvil om at i denne saken så traff det ikke i det hele tatt. Det er jo åpenbart at her ble penger brukt på andre ting enn hva de var tiltenkt, sier leder Trond Henry Blattmann i Støttegruppen etter 22. juli til NTB.

— Vi ba om at de kommunene som etter føringene ikke hadde rett til pengene, sendte dem tilbake, men jeg kjenner ikke til om noen faktisk har gjort det, fortsetter han.