En veileder fra Nav skal være på skolen hver dag, delta i møter og ha jevnlige samtaler med de utsatte elevene, melder NRK.

— Nav er ikke her bare for å gi støtte, men for å gi tidlig hjelp slik at de unngår å bli Nav-klienter senere, sier rektor Torkild Haus ved Vennesla videregående skole, som er en av de tre videregående skolene i Vest-Agder som deltar i prøveprosjektet.

Også Tangen videregående skole og Kvadraturen videregående skole, begge i Kristiansand, har et eget Nav-kontor på skolen. Målet er å forhindre frafall på skolene. Prøveprosjektet er blitt testet noen få steder i landet tidligere.

— Nav kan komme inn tidligere og hjelpe dem, slik at vi unngår at de blir Nav-klienter senere. For en del elever har det vært vanskelig å oppsøke hjelpeapparatet, sier Haus.