Det betyr at nesten hver tredje ansatt i selskapet på Svalbard mister jobben.

— Forslaget til driftsopplegg innebærer store kostnadskutt og bemanningsreduksjoner i størrelsesorden 100 ansatte. Hele organisasjonen vil bli berørt, opplyser administrerende direktør Per Andersson i en pressemelding tirsdag.

Selskapet, som beskriver seg selv som en hjørnestensbedrift på den arktiske øygruppen, sier fallende kullpriser og «forventet vanskelige markedsutsikter fremover» har skapt en alvorlig situasjon.

— Det anbefalte opplegget ble drøftet med de tillitsvalgte tirsdag og skal behandles i et ekstraordinært styremøte mandag. Dette skal danne fundamentet for videre diskusjoner med bank og eier for å finne finansieringsløsninger vi er helt avhengige av, sier Andersson.

Les også:

I forslaget legges det opp til endringer i Svea og Lunckefjell, mens det foreløpig forutsettes normal drift i Gruve 7 ved Longyearbyen, som leverer kull til det lokale kraftverket. Senere i prosessen skal det gjøres en isolert vurdering av lønnsomheten i Gruve 7.