Skolesatsingen kommer i regjeringens forslag til statsbudsjett, som legges fram til uken, melder NRK.

— Vi vil til neste år øke satsingen på utdanning i utviklingspolitikken med en halv milliard. Dette er et ledd i en opptrapping som bidrar til en dobling i satsingen på utdanning fram mot 2017, og da begynner vi å nærmes oss fire milliarder, sier utenriksminister Børge Brende (H) til kanalen.

Barn i konfliktområder som Syria, Jordan og Libanon skal prioriteres, og målet er også å nå jenter og funksjonshemmede barn.

Dette er det største endringsforslaget på utviklingssiden.

— Det betyr blant annet at vi kan hjelpe 1 million barn som ikke får tilbud om skole i dag. Det er et sjumilsskritt, sier Brende.