— Flyktninghjelpen gratulerer Sommerfugler med årets Nansen-pris som utdeles av FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Sommerfuglene er en modig prisvinner som under ekstremt farlige og krevende forhold gir håp til de mest sårbare i et av verdens verste konfliktområder, sier generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen.

En ny rapport fra Flyktninghjelpen viser at paramilitære grupper i Colombia systematisk bruker voldtekt av kvinner og barn for å terrorisere sivilbefolkningen og kontrollere viktige smuglerruter for narkotika.

Mange av kvinnene i «Sommerfugler» har selv opplevd vold og voldtekt, ifølge Flyktninghjelpen. De reiser frivillig til fots, sykkel og med buss rundt i havnebyen Buenaventuras farlige strøk for å hjelpe voldsutsatte kvinner med å få medisinsk og psykologisk behandling og få anmeldt overgrepene.

— Den ekstremt høye sikkerhetsrisikoen gjør dette til et møysommelig og utfordrende arbeid som det står stor respekt av, sier Flyktninghjelpens landdirektør Christian Visnes i Colombia.