Store investeringer må til før Norge kan kvitte seg med det gamle fasttelefonisystemet, som legges ned om bare fire år, skriver Aftenposten.

Fire av ti kommuner mener at nedleggelsen av det gamle fasttelefonisystemet fra 2017 kan vil svekke kommunenes tilbud på pleie og omsorg. 63 prosent av landets kommuner sier at deres trygghetsalarmer for eldre og syke er basert på det gamle fasttelefonisystemet.

I dag er det minst 73.000 eldre og pleietrengende som er avhengig av trygghetsalarmer. Det kommer fram i en rundspørring Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har gjort.

2.500 ISDN-samband som overvåker og sikrer over 1.000 veitunneler på til sammen 800 kilometer over hele Norge må også skiftes ut, ifølge Statens vegvesen.

En rekke systemer som brukes til å styre jernbanene er også basert på det gamle telefonisystemet, opplyser Jernbaneverket. Innen luftfarten er det flere tjenester ved lufthavnene og kontrollsentralene som bruker ISDN og analoge linjer. Bare innen politietaten kan det være behov for utstyr for 105 millioner kroner.

Telenor har lovet at ingen skal miste fasttelefonisystemet før et nytt og like sikkert system er på plass. Samtidig har selskapet rådet både etater og andre virksomheter til å forberede seg på å tilpasse brukerutstyr og grensesnitt så raskt som mulig. Selskapet skal investere om lag 12 milliarder kroner de neste årene, blant annet for å bedre mobil— og bredbånddekningen.