En rapport fra den liberale tankesmien Civita har tatt utgangspunkt i snittet av de siste meningsmålingene og beregnet hvilke kandidater som vil komme inn på Stortinget. Deretter har man sett på utdanning og arbeidserfaring, skriver Dagens Næringsliv.

— Det blir nok enkelte justeringer, men forutsatt at det ikke kommer et politisk jordskjelv, regner vi med at over 90 prosent av navnene på listen havner på Stortinget, sier rådgiver Eirik Løkke i Civita.

På dagens storting har 72 prosent av representantene høyere utdanning. Hele 83 prosent av det nye Stortinget vil ha tilsvarende utdannelse. Gjennomsnittet for den norske befolkningen totalt er at 30 prosent har høyere utdannelse.

Høyest utdannet av alle er Høyres nåværende finansbyråd i Oslo, Kristin Vinje, som ser ut til å bli den eneste stortingsrepresentanten med doktorgrad.

Stortinget vil også få en høyere andel av såkalte politiske broilere, representanter som har politikk som eneste arbeidslivserfaring. Spesielt gjelder dette representantene fra Fremskrittspartiet.

Gjennomsnittsalderen på representantene vil fortsatt være rundt 46 år, men andelen politikere over 60 år vil falle kraftig.

Andelen kvinnelige stortingsrepresentanter øker fra dagens 39 prosent til 44 prosent hvis rapporten får rett i sine konklusjoner.