— Jeg frykter dramatiske konsekvenser for befolkningen hvis Høyre og Frp får rasere norsk matproduksjon. Deres tro på at markedet vil bidra positivt til norsk matforsyning i fremtiden er fryktelig naivt, sier Navarsete til NTB.

Hun advarer mot muligheten for at global matmangel kan inntreffe samtidig som norsk matproduksjon bygges ned som en følge av reduserte statlige overføringer til landbruket.

Selvråderett

Dermed henter hun fram et kampord fra EU-kampene i 1972 og 1994:

Jeg er faktisk engstelig for hva Erna Solberg kan utrette av skade Liv Signe Navarsete

— Maten blir ikke billegere med høyresidens politikk. Men de som til slutt eier hele verdikjeden, vil bli enda rikere. Det er store industrikonsern, som vil ha noe helt annet i tankene enn den norske selvforsyningen. Hva om det virkelig blir matmangel i verden, slik de fleste prognoser forteller oss? Det er dette selvråderett handler om. Dette er ikke et ord som henger igjen fra EU-kampene. Det er ramme alvor, og en høyredominert regjering kan fjerne store deler av den mattryggheten vi har opparbeidet i dette landet, sier Navarsete.

Engstelig for Erna

— Jeg er ikke bare bekymret, jeg er faktisk engstelig for hva Erna Solberg kan utrette av skade i løpet av en stortingsperiode eller to. Jeg sier ikke at norsk matproduksjon avvikles på dagen hvis det blir et regjeringsskifte. Men hele systemet vil endre struktur, hevder Sp-lederen.

Dermed endres også selve grunnlaget, mener hun:

— Når markedet og kapitalsterke industrieiere skal være premissleverandør for norsk matproduksjon, da reduseres den norske kvaliteten til kun å handle om lønnsomhet og effektivitet. Uten at forbrukerne får billigere mat av den grunn, sier hun.

Koste milliarder

Partilederen varsler at matforsyning blir kampsak for Senterpartiet.

— Som nasjon er vi helt avhengig av å ha så høy selvforsyning som mulig. Jeg vil ha enda mer trykk på dette i årene fremover. Det vil koste milliarder å satse på norsk matproduksjon, men den investeringen er vi som nasjon nødt til å ta, sier hun.

Navarsete mener at Sp har et spesielt ansvar som «regjeringens grønne pol».

— De fleste er innforstått med at det koster penger å bygge veier og at det koster penger å bruke dem. Det er en selvfølge at vi skal ha et godt samferdselssystem. Hvis vi ikke har det, stopper Norge. Men få snakker med samme alvor om norsk mat. Vårt poeng er at det koster penger å opprettholde og utvikle norsk matproduksjon, også, sier hun.

Ikke forstått alvoret

Navarsete tar også en viss selvkritikk for at Sp ikke har vært tøff nok.

— Jeg og Sp skal gå i oss selv og jeg er innforstått med at vi må være enda hardere og tøffere i neste fireårsperiode i den rødgrønne regjeringen. Norsk matforsyning og matsikkerhet bør ikke være noe å forhandle om, det skal være en selvfølge, sier hun.

— Mange vil mene at du overdriver i en desperat velgerjakt?

— Noen vil sikkert beskylde meg for å drive ren skremselspropaganda, andre vil si at Senterpartiet bare er ute etter å subsidiere norske bønder. Da har de i alle fall ikke forstått alvoret. Dette handler om grunnleggende behov og verdier i samfunnet vårt. (©NTB)

Diskuter saken under: