47-åringen har forsynt seg av mineralene i gruvene i 19 år, fra gruva ble fredet i 1993 og fram til i fjor vår, skriver Laagendalsposten.

— Vi har gjort et beslag av mineraler hjemme hos ham. Sakkyndige har vurdert verdiene og mener det har en salgsverdi på i underkant av to millioner kroner, sier politiinspektør Hans Egil Seljordslia, som leder etterforskningen.

Han legger til at den siktede mannen har erkjent de faktiske forholdene.

— Han er foreløpig siktet for grovt tyveri fra gruvene, brudd på kulturminneloven, ulovlig virksomhet i gruvene, uforsiktig omgang med sprengstoff og for ulovlig oppbevaring av eksplosiver hjemme hos seg, forteller Seljordslia. Det er også funnet mineraler fra Hardangervidda hjemme hos den siktede.

En annen mann som er mistenkt i saken, skal ha kjøpt et sjeldent mineral som er tatt ut ulovlig fra Hardangervidda.