MÅ SVARE: I dag skal Justisminister Anders Anundsen svar på om Stasi-agenter skal avsløres.
scanpix

De 30 nordmennene spionerte i tidsrommet mellom 1969 og 1989 på vegne av DDRs sikkerhetspoliti Stasi. Ingen er blitt domfelt for dette, og det er ikke offentliggjort hvem de 30 var.CIAs arkiver inneholder derimot disse opplysningene. Stortingsrepresentant Anders B. Werp (H) skal i dag i en interpellasjon i Stortinget be justisminister Anders Anundsen (Frp) om å ta initiativ til å få overført materiale fra CIA, skriver Aftenposten.

Werp mener vi kan lære av fortiden for å finne ut hva som driver folk inn i radikale miljøer.

— I den ferske handlingsplanen mot radikalisering står det blant annet at det er de samme drivkreftene bak religiøs, politisk og ideologisk radikalisering. For å forstå dagens radikaliseringsprosesser er det vesentlig at vi også forstår fortiden og hvorfor noen rapporterte om sitt eget land til et undertrykkende regime og en fiendtlig stat, sier Werp.

Det vil være et gjennombrudd i å belyse nyere norsk historie hvis man får tilgang til disse opplysningene, mener Werp. Han påpeker samtidig at strafferettslig vil disse sakene være foreldet. Hensikten er derfor ikke å straffe noen, men å hente informasjon hjem til Norge for å gi forskere og andre interesserte tilgang. Dermed kan også Norge gi opplysningene videre til Stasi-arkivet i Berlin, der all informasjon om Stasi er samlet.