— Vi har en gladmelding til alle reisende i dag: Vi har fått gjennomslag for større fleksibilitet i taxfreeordningen. Det blir fra 1. juli mulig å bytte ut tobakkskvoten med vin slik at man kan ta med seg seks flasker vin. Dette er en positiv utvikling som gir større valgfrihet for den enkelte, sier stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter (Frp).

Det er flertall for omleggingen, og den blir dermed uansett innført. Men Hans-Olav Syversen (KrF) gjør det klart at partiet hans reserverer seg mot det punktet.

Hagesæter gjør det likevel klart at også KrF-sympatisører har lov til å utnytte den nye kvoteordningen.

— KrF kan også nyte godt av det, sa Hagesæter på en pressekonferanse onsdag formiddag mens han klappet Syversen på skulderen.

Enigheten rundt revidert nasjonalbudsjett sikrer Fremskrittspartiet en tydelig profil, mener Hagesæter.

— Vi har klart å sikre Frp et tydelig fotavtrykk i dette budsjettet. Vi fortsetter med å forenkle og avbyråkratisere, og sikrer større valgfrihet for den enkelte, og mer trygghet i hverdagen. Det inneholder dette budsjettet på mange måter, sier Hagesæter.

— Dette er en revidering av et budsjett som peker ut retningen de fire partiene var enige om i fjor: Å avvikle arveavgiften og trappe ned formuesskatten, og redusere andre avgifter. Dette budsjettet fortsetter denne trenden, sa Hagesæter, som blant annet trakk frem styrking av samferdselssektoren og justissektoren.