Han mener regjeringens betingelser som innebærer at voksne hunnlus per fisk ikke må overstige 0,1, gjør at bare et fåtall vil ha mulighet til å øke produksjonen, skriver Dagens Næringsliv.

KRITISK TIL LUSEKRAV: Bortsett fra muligens i Troms og Finnmark vil det bare være et ensifret antall oppdrettere som vil kunne holde seg under den grensen med to lusebehandlinger, sier Gerhard Alsaker om regjeringens nye lusekrav. ARKIVFOTO: OVE OLDERKJÆR

— For vår del har vi kun én lokalitet der det er mulig å holde lusemengden under 0,1 voksne hunnlus per fisk med kun to behandlinger gjennom produksjonssyklusen. Derfor blir dette tullete. Bortsett fra muligens i Troms og Finnmark vil det bare være et ensifret antall oppdrettere som vil kunne holde seg under den grensen med to lusebehandlinger, sier Alsaker.

Stramt marked

Han mener konsekvensen er at produksjonen ikke vil øke nevneverdig, og at lakseprisen før neste stortingsvalg vil ha passert 100 kroner kiloet, lang mer enn en dobling av dagens pris på rundt 37 kroner.

Han får støtte av senioranalytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets som mener regjeringens beslutning om strengere luseregler vil føre til et stramt laksemarked i to-tre år.

— Med unntak av Troms og Finnmark er det ikke mange andre steder man vil klare å komme under 0,1 lus, sier han.

Giskeødegård tror imidlertid ikke at lakseprisen vil komme opp i mer enn rundt 40 kroner fram mot valget i 2017.

Gulrot og pisk

På en pressekonferanse mandag morgen gjorde fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) det klart at hun vil bruke både gulrot og pisk for å få ned lusetallene og samtidig øke produksjonen. Oppdrettere som kan dokumentere lave lusetall, skal få lov til å produsere mer.

— Vekst og miljøhensyn kan gå hånd i hånd. Vi foreslår en ordning der produksjonen kan øke med 5 prosent i eksisterende konsesjoner. Forutsetningen er at oppdretterne forplikter seg til strenge lusekrav. Med andre ord er dette den klassiske kombinasjonen av gulrot og pisk, sa Aspaker da hun presenterte forslaget.

I dag må oppdretterne holde seg under tiltakskravene som sier at det ikke må være mer enn fem voksne lus på 10 laks i merdene. Oppdretterne som vil utvide konsesjonen, må overholde en grense som er fem ganger så streng - mindre enn én lakselus på ti laks.

- En gåte

Det helt avgjørende punktet for om denne strategien kan lykkes, er om det er mulig å bekjempe lakselusa med alternativer til dagens medisinering.

— Hvis alle oppdrettere tar imot dette tilbudet og følger opplegget, vil vi kunne redusere luseutbredelsen med 30 prosent, sier fiskeriministeren.

Hun nevnte luseskjørt, rensefisk, luselaser og spesialfôr som mulige alternativer.

Norges Jeger- og Fiskerforbund reagerte imidlertid skarpt på forslaget, og karakteriserte det som «urealistisk».

— Fiskeriministeren kan ikke vedta lusenivået. Hvordan det skal bli enklere å komme ned til 0,1 lus per fisk når du har mer fisk i merdene, er en gåte for meg, sa generalsekretær Espen Søylen.