Ap i tvil om reservasjon mot alkoholreklame

Arbeiderpartiet mener reservasjonsretten i EØS bare skal brukes på de virkelig store sakene. Lederen av Stortingets kulturkomité, Aps Gunn Karin Gjul, er i tvil om direktivet som åpner for alkoholreklame på fjernsyn, er i den kategorien.