Verken arbeidsgiverorganisasjonen KS eller noen av lærerorganisasjonene hadde fredag noe å meddele. Ifølge partene er det ingenting som tyder på at noe vil skje i helgen heller.

— Det korte svaret er nei. Det er ikke noe nytt nå, sier avdelingssjef Rikke Bjurstrøm i Utdanningsforbundets kommunikasjonsavdeling til NTB.

Dermed går streiken etter alt å dømme inn i sin fjerde uke.

Lærerorganisasjonene trapper opp neste uke, og da vil nesten 9000 lærere være i streik. Organisasjonene vil se an situasjonen før de ser på eventuelle nye streikeuttak utover dette.

Ingen av partene vil si noe hvordan de jobber videre for å løse floken. Det er ikke planlagt nye samtaler mellom partene nå.

Ber KS revurdere

Skolenes landsforbund gjentok fredag sitt utspill fra tidligere i uken. Organisasjonen mener man bør forlenge den gamle arbeidstidsavtalen og la den ligge fast i to år. I mellomtiden bør det opprettes et utvalg hvor KS, lærerne og regjeringen går sammen for å diskutere bredere rundt læreryrket.

— Vi mener hovedstyret i KS må samle seg for å revurdere dette. Det er et pragmatisk forslag som er egnet til å skape ro, sier leder Anne Finborud.

KS har avvist forslaget, og etter det NTB erfarer var det fredag ingen planer om å se på det på nytt.

Vanskelig å ta igjen

For hver dag som går, øker bekymringen for at elevene ikke skal klare å ta igjen det tapte.

— Hver dag med streik er en dag med tapt undervisning. Jo lenger det varer, jo vanskeligere blir det, sier Elisabeth S. Gundersen, leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen.

Hun vil ikke angi noe brytningspunkt for når streiken har vart så lenge at elevene ikke lenger vil ha mulighet for å komme gjennom pensum.

Streiken slår dessuten ulikt ut hos barna. Noen barn er mer ressurssterke og flinkere til å ta igjen tapt undervisningstid enn andre.

— Bekymringen er at ressursene er ulike hos barna, og hvordan man takler det, kan gi store utslag, sier Gundersen.