Kan være foreldet

Hvis polititjenestemenn har forfalsket bevis i Treholt-saken, kan forbrytelsen være foreldet.