• FORBYS: Oslo-pastoren Torkild Masvie forbyr glutenfrie oblater ved nattverd i Messiaskirken.

Glutenfri nattverd sjokkerer pastor