Sundtoft var i Indonesia fra mandag til fredag. Der besøkte hun blant annet bedriften Wilmar, som er verdens største produsent av palmeolje.

Før avreise uttalte hun til NTB at det er viktig å støtte selskaper som har forpliktet seg til bærekraftsprinsipper, og hun ga uttrykk for at det er mulig å produsere palmeolje på en bærekraftig måte. Det mener hun fortsatt.

— Jeg mener forbud er feil medisin. Forbud eller boikott kan gjøre det vanskeligere å bevare regnskogen. Hvis Norge forbyr palmeolje, vil den bli solgt til andre land. Da er det mye bedre å stille krav om at palmeoljeproduksjonen skal være bærekraftig, sier Sundtoft til VG.

Med begrepet bærekraftig produksjon mener hun at palmeoljen er produsert uten å ødelegge regnskog.

Norge har forpliktet seg til å bruke opp til 6 milliarder kroner i Indonesia på tiltak som skal redusere klimagassutslipp fra avskoging, med vilkår at Indonesia oppnår målbare resultater. Hun er sikker på at avtalen vil bære frukter.

— Å være midt i regnskogen er noe annet enn å lese om regnskogens utfordringer på kontoret hjemme. Jeg opplever at Norges innsats gir gode resultater og har store ringvirkninger, sier Sundtoft.