ADHD-pasient plassert i eldrebolig

En 29-åring med ADHD og store psykiske problemer er plassert sammen med eldre beboere i Håsteinsgaten. Den fortvilte moren sier at Bergen kommune har sviktet sønnen hennes.