Politiet klaget på Gelius

I 2005 klaget politiet på sogneprest Einar Gelius. Det går fram av et brev til Gelius fra Oslo-biskop Ole Christian Kvarme, der biskopen peker på syv forhold som danner grunnlag for en mulig avskjedssak.

Publisert Publisert

  • NTB
iconDenne artikkelen er over ni år gammel

Brevet som NRK har fått tilgang til, er datert 4. november i år og viser grunnlaget for at Kvarme vurderer å fremme sak for Bispedømmerådet om avskjed.

4. juli 2005 hadde Gelius beredskapsvakt, men prioriterte en fotballkamp, ifølge brevet.

Da politiet ringte ham på grunn av «et dødsfall med spesielle omstendigheter», ba Gelius dem i stedet ringe den lokale presten, til tross for at det var han som hadde beredskapsvakt.

Politiets klage gjorde at biskopen tok Einar Gelius ut av beredskapssystemet i Oslo.

I brevet fastslås det at sognepresten flere ganger har opptrådt «i strid med de ordninger som er fastsatt for utøvelsen av prestetjenesten i Den norske kirke» og opptrådt på en måte som er «uverdig og/eller bryter med den aktelse og tillit som er nødvendig for en prest i Den norske kirke».

LES OGSÅ:

Les også

- Einar Gelius har søkt permisjon

— Einar Gelius har søkt permisjon

Høibys begravelse

Blant øvrige hendelser som trekkes frem i brevet er begravelsen til kronprinsesse Mette-Marits far Sven O. Høiby. De pårørende hadde i forkant sagt at de ikke ønsket at noen skulle kommentere begravelsen offentlig.

— Du uttalte deg likevel til flere medier rett etter bisettelsen, skriver biskopen og påpeker at dette bidro til en ytterligere belastning for de pårørende.

Kvarme skriver at han påla Gelius veiledningstimer om temaet «presteroller i mediene» etter at sognepresten deltok i et reklameinnslag for Vålerenga der han holdt begravelsestale for Lyn.

— Det synes ikke som om du har tatt til deg den veiledningen som ble gitt, skriver biskopen.

Personlig om sex

I tillegg trekkes utgivelsen av boka «Sex i Bibelen» fram. Biskopen reagerer på hvordan boken fremstiller Bibelens syn på seksualitet og samlivsform, men også at det inneholder fremstillinger fra Gelius' personlige liv som «ikke er i samsvar med den livsførsel en må forvente av en prest i Den norske kirke».

I brevet går det klart fram at biskopen vurderer å fremme sak for bispedømmerådet med innstilling om at rådet treffer vedtak om å avskjedige ham.

Biskopen vurderer også å suspendere Gelius fra stillingen fram til en eventuell avskjedssak er endelig avgjort.

Les også

- Kirken vil sparke Einar Gelius

— Kirken vil sparke Einar Gelius

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. - Kirken vil sparke Einar Gelius