Aftenposten har de siste dagene skrevet at falske basestasjoner som kan overvåke mobiltrafikk, er utplassert på en rekke strategisk viktige steder i Oslo sentrum.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) gikk mandag langt i å bekrefte opplysningene.

— Vår hovedkonklusjon er at det er sannsynlig at funnene Aftenposten har gjort gjennom sine undersøkelser, er reelle, sier direktør Kjetil Nilsen i NSM.

NSM bruker betegnelsen «sannsynlig», siden det ikke er mulig å trekke absolutte konklusjoner, blant annet på grunn av undersøkelsenes ulikhet i tid og omfang.

Rapport fra NSM er nå oversendt Justisdepartementet, Forsvarsdepartementet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

PST etterforsker

Samtidig innleder PST etterforskning i saken for å finne ut om opplysningene om de falske basestasjonene «dreier seg om etterretningsvirksomhet til fordel for fremmede stater».

PST har i sine analyser tidligere pekt på at særlig Russland og Kina kan være interessert i å spionere på Norge. Samtidig er ifølge Aftenposten flere av de falske basene utplassert i nærheten av ambassadene til USA og Israel i Oslo.

Men professor emeritus Svein Knapskog ved NTNU mener hele saken er betydelig overdrevet.

— Litt flåsete kan man si at dette er en storm i et vannglass, sier eksperten, som har jobbet med informasjonssikkerhet i 30 år.

— Vi snakker om åpen kommunikasjon via mobiltelefoni. Det man kan få tak i, er telefonnumre og en forbindelse mellom abonnenter. Man ser ikke innholdet, legger Knapskog til.

- Ingen fare

NSM understreker at digitale nett er sårbare, og at alle må være «bevisste på at avlytting kan skje og ha et bevisst forhold til hva vi kommuniserer».

Knapskog viser til at GSM-nettet fremdeles er å betrakte som et åpent nett, selv om det finnes muligheter til å kryptere trafikken. Han har ingen tro på at avsløringene utgjør noen fare for rikets sikkerhet eller for Forsvaret.

— Det tror jeg vi kan skrinlegge helt, sier han til NTB.

— Når man skal kommunisere om konfidensielle ting, for eksempel i Forsvaret, skjer det kryptert. Da kommer man ikke inn med såpass enkle midler som de falske basestasjonene, sier Knapskog.

Han stiller et stort spørsmål ved om myndighetene bør bruke store ressurser på å finne ut hvem som står bak de falske basestasjonene.

— Jeg tror ikke det, sier professoren.

Politisk etterspill

Saken får også et politisk etterspill ved at alle opposisjonspartiene i et brev ber justisminister Anders Anundsen (Frp) om å forklare seg i Stortinget.

— Jeg håper vi kan komme til bunns i hva dette er for noe, og hvem som står bak, sier justiskomiteens nestleder Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til NTB.

— Vi må også få avklart hvem sitt ansvar det er, og hvorfor det ikke er blitt avdekket av sikkerhetsmyndighetene, men av en avis, legger han til.

Opposisjonen vil også vite hva regjeringen gjør fremover for å sikre at man i størst mulig grad kan kommunisere åpent i Oslo, ifølge Ropstad.

Direktør Tore Tennøe i Teknologirådet sier Stortinget og regjeringen alt i 2007 ble varslet om faren for telefonavlytting.

— Og siden har jo teknologien bare blitt mer tilgjengelig, også for andre enn etterretningstjenestene, sier han til NTB.

— IMSI-fangere har vært en bestselger på overvåkingsmessene de siste årene. Samtidig har det på kort tid blitt solgt over 100.000 krypterte telefoner som kan avdekke overvåking.