— Veldig gledelig og et skritt i riktig retning. Dette har vært et viktig tema for mange av våre medlemmer i mange år, ikke minst for kvinnelige gründere som ikke har hatt råd til å være borte fra jobben, sier administrerende direktør Lars Erik Sletner i Bedriftsforbundet til NTB.

— Men det er mye som gjenstår når det gjelder sosiale rettigheter for eiere av mindre bedrifter og enkeltpersonforetak, sier han.

Rett til sykepenger ved egen sykdom og lik rett til pensjonssparing er to konkrete eksempler.

- Stor seier

Budsjettavtalen som Venstre og KrF inngikk med regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet i høst, slår fast at selvstendig næringsdrivende skal ha full kompensasjon for omsorgs- og pleiepenger. 9,5 millioner kroner er satt av til formålet. I dag er dekningsgraden på 65 prosent.

— En stor seier for oss som er opptatt av de små bedriftene. Nå forventer vi at dette trer i kraft fra nyttår, sier næringspolitisk talsperson Pål Farstad i Venstre.

— Vi er på vei til å rydde opp i en urimelig forskjellsbehandling, som hindrer verdiskapingen i Norge. Norge trenger flere gründere og selvstendig næringsdrivende. Dette er et viktig og stort gjennomslag for dem som driver sin egen arbeidsplass, tilføyer han.

Mye gjenstår

Farstad erkjenner at flere rettigheter for eiere av småbedrifter må komme på plass.

— Å være selvstendig næringsdrivende innebærer at du står uten det sosiale sikkerhetsnettet du har som fast ansatt, sier han.

Selvstendig næringsdrivende og enkeltpersonforetak omfatter rundt 200.000 norske arbeidsplasser og utgjør rundt 50 prosent av alle norske foretak.

— Selvstendig næringsdrivende bærer personlig den økonomiske risikoen for virksomheten og betaler skatt, men har verken rett til sykepenger eller arbeidsledighetstrygd, framholder han.

I Venstres alternative budsjett ble flere sosiale rettigheter styrket, blant dem rett til sykepenger. Men budsjettavtalen med regjeringspartiene ga ikke gjennomslag på dette punktet.

— Vi kommer til å gjenta dette i framtidige budsjettbehandlinger, lover Farstad.