126 må dele seng på Gullfaks

Statoil sparer tid og penger ved at omlag 120 ansatte sover på skift i lugarene på Gullfaks C-plattformen i august. Fagforeningen Lederne vil straffe oljeselskapene som benytter lugardeling ved å kreve 4000 kroner ekstra i betaling pr. døgn.

Publisert Publisert

HER MÅ DE SOVE PÅ SKIFT: Eksempel på en mannskapslugar offshore. Denne er ombord på det BP-opererte produksjonsskipet «Skarv». For 120 gullfaksansatte som er på jobb under vedlikeholdsarbeidet i august, må to personer dele én seng og sove på skift. Foto: Fredrik Refvem

  • NTB
iconDenne artikkelen er over syv år gammel

I august skal Statoils store melkeku, Gullfaks C-plattformen, gjennomføre en del planlagte vedlikeholdsarbeider og må stenge ned driften i 17 dager. Nå vil Statoil gjennomføre vedlikeholdsarbeidet på fem dager kortere tid enn normalt og ved at opptil 126 personer deler lugar og sover på skift, såkalt «varme senger».

Godkjent søknad

Statoil søkte om å få gjennomføre revisjonsstansen i løpet av 17 dager, noe som er fem dager mindre enn normalt for vedlikeholdsarbeid. Søknaden ble først avslått av Petroleumstilsynet (Ptil) og deretter innvilget av Arbeidsdepartementet som hadde endret regelverket slik at lugardeling kan skje ved vedlikeholdsarbeid. Dette bekrefter Ptil.

Les også

Krever 600 kroner for å skifte på sengen

Fagforeningen Lederne mener at departementet har gitt etter for press fra oljeselskapene.— Hvis revisjonsstansen må være lenger, kan vi tape verdier i reservoaret, sier Eskil Eriksen, pressetalsmann i Statoil.

— Det er snakk om store verdier for samfunnet. Statoil ønsker å gjennomføre revisjonsstansen så sikkert og effektivt som mulig, sier Eriksen.

Hotbedding for 126

Han bekrefter at Statoil har søkt om såkalt «utvidet køyekapasitet» for 126 arbeidere. De håper det blir færre.

— Vi jobber fortsatt for å få tallet så lavt som mulig, sier Eriksen.

Terje Herland i fagforeningen Lederne, mener Statoil sparer 200 millioner kroner på lugardelingen. Alternativet hadde vært å leie inn et ekstra flotell med flere lugarer, noe som ville kostet anslagsvis 200 millioner kroner.

— Derfor vil vi at oljeselskapene skal betale så de merker det for lugardelingen.

Eskil Eriksen i Statoil vil ikke kommentere beløpet og mener det må stå for Herlands regning.

Overbelalte sytekopper?

Herland på sin side er lei av å bli hengt ut som overbetalt sytekopp når han på vegne av medlemmene i fagforeningen krever 4000 kroner per natt i kompensasjon for å dele lugar. I tillegg vil medlemmene hans ha 600 kroner for å re opp sengen sin.

— Når du kommer fra et 12 timers skift er du sliten. Da er det urimelig at du skal måtte stå på fritiden din å snu madrassen og legge på nytt sengetøy før du kan gå til sengs, sier Terje Herland.

— I tillegg har du ikke hatt anledning til å bruke lugaren når du har matpause eller kaffepause fordi det ligger en annen person der og sover, sier Herland.

Oljeselskapene og bransjeforeningen OLF (Oljeindustriens Landsforening) vil bare betale 750 kroner i kompensasjon for lugardeling.

Vil «straffe» lugardeling

— Aller helst vil vi ikke ha lugardeling. Dette har vi kjempet imot i mange tiår og er dypt fortvilet over at regjeringen valgte å åpne for bruk av lugardeling ved vedlikeholdsarbeid på offshoreinstallasjoner fra 1. juli, sier Herland.

Men når det først er slik, vil fagforeningen at det i alle fall skal lønne seg minst mulig for selskapene at ansatte må dele madrasser.

4000 kroner døgnet

— Det er langt billigere for oljeselskapet å betale oss 4000 kroner per døgn per ansatt enn å leie inn et flotell. Vi vil imidlertid at gapet mellom regnestykkene skal bli minst mulig. Det må ikke lønne seg for selskapene å benytte delte lugarer. Bare da vil selskapene være villige til å revurdere bruken av "varme senger", sier lederen av Lederne.

Det er trolig første gang at arbeiderne på Gullfaks C må dele lugar. Siden oppstarten for 26 år siden, har alle sokkelarbeiderne hatt egen lugar som de også kunne benytte i pauser under skiftet.

— Sannsynligvis har det ikke vært lugardeling på Gullfaks C tidligere, bekrefter Eskil Eriksen i Statoil. Det er fortsatt enmannslugarer når produksjonen går som normalt.

— Hvis det ar skjedd, må vi tilbake til 1980-tallet, sier han.

Hva mener du om lugardelingen?

Publisert