— Den er en viktig anerkjennelse av det folkerettsbaserte nedrustningsarbeidet, sier Sanner etter tildelingen av fredsprisen til OPCW.

— Vi vet at kjemiske våpen er en av de største truslene mot menneskeheten, og nå har denne organisasjonen også et veldig viktig arbeid i Syria. Det er ingen tvil om at hvis den lykkes, vil det styrke det avtalebaserte nedrustningsarbeidet, sier Høyre-politikeren.