Cermaqs salg av fôrselskapet Ewos sikret ledelsen i delvis statseide Cermaq en halv årslønn i bonuser, ved siden av bonusen på 30 prosent de hadde fra før. Bonusen ble forsvart som en såkalt stay-on-bonus, som skulle sikre en lojal ledelse i en krevende periode.

80 prosent av årslønn

I et brev til styreleder Bård Mikkelsen som Giske sendte mandag denne uka, skriver han at han er «lite tilfreds med at staten ikke ble orientert om bonusordningen før eller etter de aktuelle bonusordningene ble inngått i mai i 2013.»

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte den omstridte bonusordningen i forbindelse med Ewos-salget. Ordningen ga toppledelsen en total bonus på 80 prosent av årslønna. I retningslinjene til delstatlige, børsnoterte selskaper heter det at bonus ikke bør overstige seks måneders lønn. Ekstrabonusen ga de seks i konsernledelsen til sammen 7 millioner kroner. Konsernsjef Jon Hindar var sikret halvannen million.

Statlig eid

Staten eier rundt 60 prosent av Cermaq, og næringsminister Trond Giske har vært svært opptatt av å begrense bonusutbetalinger i selskaper der staten er eier.

«Dersom styret mente at det ikke kunne orientere én aksjonær før det ble kunngjort offentlig, mener jeg at styret, i lys av avtalens innretning med utbetaling av en betydelig bonus ved salg av Ewos, burde ha informert samtlige aksjonærer under den ekstraordinære generalforsamlingen den 11. juli 2013 da man stemte over saken», skriver Giske.