På oppdrag fra Helse sør-øst har SINTEF analysert aktiviteten og kapasitetsbehovet ved Akershus universitetssykehus fram mot 2020. Deres konklusjon er at omstilling og overføring av aktiviteten til kommunene ikke vil være nok til å unngå at det blir for få senger på sykehuset, skriver Romerikes Blad.

De ansatte mener rapporten ikke får frem hvor alvorlig situasjonen er ved sykehuset, ifølge TV 2.

— Ahus i dag har en vanskelig situasjon med underkapasitet og overbelegg, spesielt på senger. Men de har også en anstrengt situasjon i akuttmottaket og delvis i operasjons- og diagnostiske avdelinger, sier Asmund Myrbostad i SINTEF.

Ledelsen ved sykehuset sier de ser behovet for å bygge ut sykehuset.

— For å ivareta en god pasientbehandling for 500.000 mennesker så må vi utvide mer. Det har vi areal til, og vi kommer til å legge det fram for styret om vi skal ytterligere utvide kapasiteten, sier administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir ved Ahus.