I 2013 fikk rundt 60.000 voksne pasienter utlevert angstdempende benzodiazepiner og sovemiddelet z-hypnotika på samme dag fra apotek, skriver VG.

55.000 fikk utlevert smertestillende opioider kombinert med z-hypnotika, og 50.000 hentet ut opioider og benzodiazepiner samme dag. Samtidig bruk av alle tre legemiddelgrupper ble observert hos 14.000 pasienter, ifølge rapporten.

— Det anbefales ikke å bruke flere slike legemidler samtidig fordi risikoen for langtids- og korttidsbivirkninger øker og kan bli alvorlige. For eksempel kan samtidig bruk føre til større risiko for trafikkulykker og fall, særlig hos eldre. Medikamentene er dessuten avhengighetsskapende, sier seniorforsker Svetlana Skurtveit ved FHI til VG.

— Det er ikke så lett for legene å sette en stopper for det når pasienten sier at hun eller han ikke klarer å sove og komme seg på jobb uten medisinene. Samtidig er det viktig at vi er oppmerksom på problematikken, sier Marit Hermansen, leder i Norsk forening for allmennmedisin.